Een zware of juist een lichte strijkstok. Wat is het ideale gewicht?

Deze vraag is niet zo makkelijk te beantwoorden. En eigenlijk gaat het ook niet zo zeer om het gewicht van een strijkstok. Belangrijker is de wijze waarop het gewicht is verdeeld over de stok: de balans. Sommige strijkstokken voelen zwaarder of lichter dan ze feitelijk zijn omdat het zwaartepunt varieert. Zit er relatief veel massa aan de top dan voelt de stok zwaarder, relatief veel massa aan de slof maakt deze (gevoelsmatig) lichter.

strijkstok_2

Over het algemeen geldt dat zware stokken veel volume geven.  Een te zware stok wordt echter onhandelbaar. Violisten die meer druk kunnen geven vanuit hun strijkarm kunnen ook overweg met een lichtere strijkstok. Een topzware strijkstok geeft over het algemeen meer controle; de stok houdt makkelijker en stabieler richting. Voor beginnende violisten is dit veelal een voordeel. Nadeel is dat topzware stokken snelle snaarwisselingen lastiger maken en sneller zorgen voor een minder evenwichtig contact met de snaar.

Wat je voorkeur heeft is sterk persoonsafhankelijk. Toch zijn er wel enkele richtlijnen te geven. In de regel weegt een goede strijkstok tussen de 55 en 65 gram met het zwaartepunt tussen de 17 en 22 centimeter (afstand van het zwaartepunt tot de slof).

Als je op zoek bent naar een nieuwe strijkstok wees je dan bewust van het gewicht en de balans, maar laat je er ook niet te veel door leiden.  Uiteindelijk gaat het er om dat de strijkstok voor jou prettig speelt en leidt tot de beste klank.