Effect van de stapelpositie op de klank

De stapel is een rond vurenhouten stokje dat tussen het voor- en achterblad ingeklemd wordt. Het wordt ook wel de ziel van de viool genoemd, omdat de stapel van grote invloed is op de klank. Hiermee kan dus eigenlijk aan het karakter van de viool gesleuteld worden.

foto positie stapel

effect van de stapelpositie op de klank

In de regel is de standaard positie van de stapel ongeveer 3 a 4 millimeter achter de kam (richting het staartstuk) en evenveel millimeter naar binnen (richting het centrum van het blad). Als de stapel van je viool ongeveer op deze positie staat en deze goed klinkt is er geen reden iets te wijzigen. In bovenstaande foto is weergegeven hoe de klank veranderd als je de stapel verschuift. Zeer kleine wijzigingen kunnen al tot klankverschil leiden. Wil je hier mee experimenteren laat dit dan een vioolbouwer doen. Het is zeer nauwkeurig werk. Belangrijk is dat eerst de spanning van de snaren gehaald wordt om schade aan het voor- en achterblad te voorkomen.